GESTIÓ DE CONSULTES, SOL·LICITUDS, SUGERÈNCIES, RECLAMACIONS, QUEIXES I AGRAÏMENTS
 
 
 Si és alumne/a, per favor, indique el seu DNI
 
 
 
 
Si hi ha més d'un fitxer, enviar-lo comprimit en un fitxer zip
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals aportades seran objecte de tractament per part de la UNIVERSITAT D'ALACANT, amb seu al Campus de Sant Vicent del Raspeig a Alacant, com a responsable del fitxer i amb la finalitat de tramitar la incidència o la consulta dirigida a aquesta Facultat, facilitar-ne el seguiment i deixar-ne registre a l'efecte de l'acreditació posterior.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades podran ser exercides davant el gerent de la Universitat, mitjançant una sol·licitud i amb fotocòpia del DNI, presentada al Registre General de la UNIVERSITAT D'ALACANT o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Aquelles incidències o consultes que continguen expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes, d'apologia o incitació a la violència o que atempten contra els principis de la convivència democràtica, seran automàticament eliminades de qualsevol diligència que calga seguir.
 
   

 
Página mantenida por el Servicio de Informática 
 
página principal enviar correo