Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Doblaje. Subtítulos. Audiovisual. Género.
Autor:   Chaume Varela, Frederic
Año:   2003
Título:   Doblatge i subtitulació per a la TV [Dubbing and subtitling for TV]
Lugar:   Vic
Editorial/Revista:   Eumo
Páginas:   286
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 8497660277.
Colección:   Biblioteca de traducció i interpretació, 8.
Índice:   I. Entendre el context. 1. Modalitats de traducció audiovisual: la desitjable convivència de doblatge i subtitulació; 2. Una mica d'història: des dels primers doblatges fins a la subtitulació per làser; 3. La investigació en traducció audiovisual; 4. La traducció com a procés de Comunicació: El cas de les transferències audiovisuals; 5. La recepció del text traduït: assumpcions bàsiques del disseny d'audiència; 6. Aspectes laborals i professionals de la Traducció audiovisual. II. Traduir el text. 7. La pràctica de la traducció Audiovisual; 8. Els gèneres i els tipus de Textos audiovisuals: una heterogeneïtat formal; 9. Els codis sonors dels textos audiovisuals: la consecució de l'efecte realitat; 10. Els codis visuals: el llenguatge fílmic i la seua incidència en la traducció.
Resumen:   This book offers an analytic and descriptive study of the two major audiovisual modes: dubbing and subtitling within a TV context, though some short description is made of all other practices. It combines both theory with practice. Addresses issues such as: audiovisual genres, audiovisual text, why dubbing or subtitling, how and who dubbs or subtitles, etc. A proposal for an analysis of audiovisual texts is also offered, taking into consideration the fields of Linguistics, Translation Studies and Film Studies. [Source: Pilar Orero]
Impacto:   1i- Bartoll, Eduard. 2003. Review in: Quaderns. Revista de Traducció 10, pp. 185-188; 2i- Díaz Cintas Jorge & Pilar Orero. 2003. 1602cit; 3i- Díaz Cintas, Jorge. 2004. 3704cit; 4i- Espasa Borràs, Eva. 2004. 3226cit; 5i- Orero, Pilar. 2004. 3700cit; 6i- Planells Artigot, Enrique. 2004. Review in Jostrans - The Journal of Specialised Translation 1, pp. 114-115; 7i- Bartrina, Francesca & Eva Espasa Borràs. 2005. 5914cit; 8i- Rodrigues, L. J. 2005. Review in: Babel 51:3, pp. 297-298; 9i- Bartoll Teixidor, Eduard. 2006. 173cit; 10i- Gambier, Yves. 2006. 174cit; 11i- Mas López, Jordi. 2006. 3340cit; 12i- Martí Ferriol, José Luis. 2007. 5117cit; 13i- Marco Borillo, Josep. 2008. 114cit; 14i- Carreras i Goicoechea, Maria. 2009. 4196cit; 15i- Matamala, Anna. 2009. 1952cit; 16i- Matamala, Anna. 2010. 2815cit; 17i- Matamala, Anna. 2010. 3223cit; 18i- Matamala, Anna. 2011. 4559cit; 19i- Giovanni, Elena Di; Pilar Orero & Rosa Agost Canós. 2012. 4370cit; 20i- Torres Hostench, Olga. 2012. 5003cit; 21i- Veiga Díaz, María Teresa. 2012. 5007cit; 22i- Milosevski, Tanja. 2013. 4968cit; 23i- Orrego Carmona, David. 2013. 6625cit; 24i- Romero Ramos, Lupe. 2013. 4969cit; 25i- Arias Badia, Blanca & Jenny Brumme. 2014. 5381cit; 26i- Sepielak, Katarzyna & Anna Matamala. 2014. 5919cit; 27i- Martínez Sierra, Juan José. 2016. 7273cit; 28i- Garcia Pinos, Eva. 2017. 7245cit; 29i- Mejías Climent, Laura. 2018. 8007cit; 30i- Parra López, Guillermo & Eduard Bartoll Teixidor. 2019. 7970cit
Agradecimientos:   Record supplied by Pilar Orero.
 
 
2001-2020 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación