Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Audiovisual. Doblaje. Subtítulos. Cataluña. España. Género.
Autor:   Izard Martínez, Natàlia
Año:   1992
Título:   La traducció cinematogràfica [Film translation]
Lugar:   Barcelona
Editorial/Revista:   Generalitat de Catalunya (Centre d'Investigació de la Comunicació)
Páginas:   126
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788439319924.
Colección:   Monografies i Documents, 3.
Disponibilidad:   Alicante BG
Índice:   1. Introducció; 2. L'ús del llenguatge en el cinema mut; 3. L'arribada del so; 4. Les reaccions contra el cinema parlat; 5. El problema del so: una segona Babel; 6. Les primeres traduccions cinematogràfiques; 7. Les versions multilingües; 8. Un capítol molt important de les versions multilingües: les versions en espanyol; 9. Les versions multilingües europees: els estudis de Joinville; 10. La fi de les versions multilingües; 11. La indústria del cinema i l'imperialisme nord-americà; 12. La solució definitiva: doblatge i subtitulatge; 13. El procés de traducció als nostres dies; 14. L'estat actual de la situació: una qüestió filosòfica; 15. Exemples de traducció cinematogràfica.
Resumen:   Treball que es proposa investigar el paper de la llengua al cinema sonor. Examina la história de la traducció al cinema i realitza un recorregut des de les prim eres pel·lícules fins a l´era de la televisió. Fa especial émfasi en les versions multilingües, cas poc comú i especial de traducció cinematográfica. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Zabalbeascoa Terran, Patrick. 1997. 4232cit; 2i- Chaume Varela, Frederic. 1999. 1185cit; 3i- Hurtado Albir, Amparo. 2001. 20cit; 4i- Chaume Varela, Frederic. 2002. 1184cit; 5i- Oltra Ripoll, María Dolores. 2003. 3875cit; 6i- Oltra Ripoll, Maria D. 2004. 576cit; 7i- Bartrina, Francesca & Eva Espasa Borràs. 2005. 5914cit; 8i- Gambier, Yves. 2006. 174cit; 9i- Chaume Varela, Frederic. 2007. 5128cit; 10i- Pérez González, Luis. 2007. 343cit; 11i- Lavaur, Jean-Marc & Adriana Serban (eds.) 2008. 3577cit; 12i- Marco Borillo, Josep. 2008. 114cit; 13i- Enríquez Aranda, Mercedes & Francisca García Luque. 2018. 7616cit
 
 
2001-2020 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación