COMPARTEIX COTXE!

La campanya Autocol·lega té com a principal finalitat convéncer la comunitat universitària de la necessitat d'un ús més intensiu dels vehicles particulars, amb què hom arriba al campus. Pretenem que els cotxes siguen ocupats al màxim, per tal d'evitar que hi haja vehicles amb un únic ocupant, cosa que incrementa substancialment la despesa en combustible i congestiona el trànsit. Us animem a compartir el vehicle amb altres companys d'estudi o treball que visquen a prop de vosaltres: "Avui anem amb el meu cotxe, demà amb el teu".

Estalviaràs en combustible i coneixeràs gent, al mateix temps que contribueixes a una mobilitat més sostenible, reduint tant la contaminació de l'aire com les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH).
Més del 75% dels desplaçaments urbans es fan en vehicles privats amb un sol ocupant. Per cada persona que compartisca el cotxe s'estalvia més de 1.000 litres en combustible a l'any de mitjana i l'emissió anual d'unes 2,5 Tm de CO2.

En qualsevol cas recorda també la importància del transport públic (línies d'autobús, tren de rodalia-Unibús, bicicletes...). El transport públic, per viatger, ocupa 50 voltes menys espai i emet un 70% menys de CO2 que el vehicle particular