SOL·LICITUT D'INFORMACIÒ. FACULTAT DE CIÈNCIES
Clàusula informativa: Les dades personals que s’obtinguen formaran part del fitxer automatitzat d'alumnes de la UA, que té com a finalitat la gestió administrativa i acadèmica d'alumnes. El responsable del fitxer és la Universitat d'Alacant. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades davant la Gerència de la Universitat mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de DNI, presentada en el Registre General de la UA, o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
 
 
 
 
 
* Els camps marcats amb * son obligatoris
 
   

 
Pàgina mantinguda pel Servei d'Informàtica 
 
pàgina principal enviar correo