1SQL: select * from [dbo].[Bitra] where CAST(UrlAmigable as varchar(150)) = left('antologie-teorie-umeleckeho-prekladu-v��ber-z-praci-cesk��ch-a-slovensk��chautoru-', 150)
2