1SQL: select * from [dbo].[Bitra] where CAST(UrlAmigable as varchar(150)) = left('aspekter-av-litterar-oversattning-fr��n-franska-kollokvium-vid-vaxjo-universitet-11-12-maj-2000-', 150)
2