1SQL: select * from [dbo].[Bitra] where CAST(UrlAmigable as varchar(150)) = left('avel��li-artis-gener-traduccio-i-alteralitat-el-com-i-el-perque-de-la-praxi-traductora-de-tisner-', 150)
2