1SQL: select * from [dbo].[Bitra] where CAST(UrlAmigable as varchar(150)) = left('ii-jornades-catalanes-sobre-llengues-per-a-finalitats-especifiques-el-llenguatge-cientific-edicio-traduccio-i-implicacions-pedag��giques-', 150)
2