Ç

Çeviri bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? [Pending]
Çeviri dillerin dili [Pending]
Çeviri Göstergebilimi Çerçevesinde Yazýnsal Çeviri Ýçin Bir Metin Çözümleme ve Karþýlaþtýrma Modeli [Analysis and comparison models for literary translation in the framework of the semiotics of translation]
Çeviribilim Terimleri Sözlüðü [Translation and dictionary terms]
Çeviribilim ve Uygulamalari Dergisi [Journal of translastion studies]
Çeviribilimde Arastirmalar [Research in Translation Studies]
Çeviribilimde Güncel Tartismalardan Kavramsal Sorgulamalara [From recent discussions to conceptual reflections in Translation Studies]
Çeviribilime Giris [Pending]
Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramlary [Basic Concepts and Theories of Translation Studies]
Çeviride Modern Olan: Sehir ve Konutta Türk-Alman Iliskileri [Modernity in translation: German-Turkish exchanges in land settlement and residential culture]
Çevirinin tanikliginda 'medeniyet' in dönüsümü [Transformation of ‘Civilization' in the Witness of Translation]
Çeviriye Bilimsel Yaklasimlar (Scientific approaches to translation]