Ö

ÖNORM D 1200. Translation and Interpretation Services. Translation Services. Requirements of the Service and the Provision of the Service
Österreichische Dichter als Übersetzer: Salzburger komparatistische Analysen [The Austrian poet as translator: Salzburger contrastive analysis]
Österreichische Literatur in Übersetzungen [Austrian literature in translation]
Österreichische Übersetzerinnen und Übersetzer im Exil [Austrian translators and in exile]
Översättandets teori och praktik [Translation theory and practice]
Översättare och översättningsprocess [Translators and the process of translating]
Översättarens fröjder och bekymmer. Reflexioner och memoarer [Pending]
Översättning som kulturöverföring: rysk-svenska och svensk-ryska översättningsproblem [Pending]
Översättning som social praktik: Toni Morrison och Harlequinserien Passion pä svenska [Translation as a social practice: Toni Morrison and the Harlequin series Passion in Swedish]
Översättning, stil och lingvistiska metoder [Translation, stylistic and linguistic methods]
Översättningsmöjligheter av svenska nominalfraser till polska [Translating Swedish noun phrases into Polish]