9

9 x 0 prekladu : Vybrané príspevky prednesené na podzimních setkáních roku 1994 (Letná skola prekladu Budmerice, Ruský jazyk ve sfére byznysu Ostrava a Prekladatelská konference Havlíckuv Brod) [Pending]