Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Cataluña. Galicia. País Vasco. España. Infantil. Literatura. Género.
Autor:   Luna Alonso, Ana & Silvia Montero Küpper (eds.)
Año:   2006
Título:   Tradución e Política editorial de Literatura infantil e xuvenil [Translation and publishing policy in children's literature]
Lugar:   Vigo
Editorial/Revista:   Universidade de Vigo
Páginas:   352
Idioma:   Gallego. Español.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 8481583278.
Colección:   Tradución & Paratradución, 2.
Disponibilidad:   Alicante BG
Índice:   I. Presentación: 1. Aspectos paratraductivos e políticas editoriais de literatura infantil e xuvenil traducida, Ana Luna Alonso & Silvia Montero Küpper 11-23. II. Política editorial de Literatura infantil e xuvenil e tradución: 1. La política editorial en Edicions Bromera, Joan Girbès 27-33; 2. La política editorial en la Editorial Ibaizabal, Sabin Gorrotxategi Zelaieta 35-37; 3. A política editorial en Kalandraka Editora, Xosé Manuel González Barreriro 39-43; 4. Panorama actual de la LIJ en las 'periferias', Josep Baldaquí Escandell 45-56; 5. Tendencias de las traducciones entre las lenguas del ámbito español, Mónica Domínguez Pérez 57-70; 6. La traducción de LIJ en catalán, Joan Borja i Sanz 71-80; 7. La Literatura Infantil y Juvenil vasca traducida: los dos lados del espejo, José Manuel López Gaseni 81-90; 8. Quince puntos para o debate sobre Literatura Infantil e tradución, Fran Alonso 91-93; 9. Había unha vez… contos alemáns en galego. Traducir LIX en Galicia, Rosa Marta Gómez Pato 95-108; 10. A literatura infantil e xuvenil galega traducida. Achegas para o seu estudo, Ana Luna Alonso 109-128. III. Escribir e traducir(se): 1. 'Conta pouco a calidade', Valentín Arias, 131-133; 2. Pontóns para a elaboración dun corpus na literatura infantil e xuvenil galega traducida. Narradores que traducen a narradores, Ánxela Gracián 135-146; 3. Traducir na periferia cultural, Xosé Antón Neira Cruz 147-160; 4. Na procura do tradutor ideal: intuicións, Fina Casalderrey 161-166; 5. Apuntamentos sobre escrita e tradución de literatura infantil e xuvenil, Antón Cortizas, 167-170; 6. Algunhas reflexións sobre o meu traballo de escritor, Agustín Fernández Paz 171-175; 7. De Carroll a Harry Potter guiada por un mapa en branco: tradución e creación de literatura infantil e xuvenil, Marilar Aleixandre, 177-186. IV. Comportamentos tradutivos e paratradutivos: 1. Traducción y paratraducción de la literatura infantil y juvenil, José Yuste Frías, 189-201; 2. Alicia en la Tierra de Nadie. Aspectos de la distancia cultural en la traducción de libros infantiles y juveniles, Christiane Nord 203-214; 3. De Harry Potter á carteira de Baíñas. É Harry Potter unha obra clave da literatura infantil e xuvenil galega?, Xavier Cid 215-222; 4. A tradución da obra de J. K. Rowling: múltiples retos e variedade de solucións, María Dolores González Martínez 223-232; 5. Transmisión da oralidade en Harry Potter and the Philosopher's Stone, Sabela González Paínzo 233-242; 6. The Vicar of Nibbleswicke: A Cultural and Linguistic Challenge, Elisabeth Woodward Smith 243-251; 7. Literatura sueca traducida. A Trálix sueca como ferramenta normalizadota, Liliana Valado 253-266; 8. La pareja texto/imagen en la traducción de libros infantiles, José Yuste Frías 267-276; 9. A importancia da relación texto-imaxe na tradución da literatura infantil, Xoán Montero Domínguez 277-285; 10. Recepción das traducións galegas da Literatura do Holocausto dirixidas ao público xuvenil, Xoán Garrido Vilariño 287-305; 11. A tradução da literatura infantil e juvenil portuguesa publicada na Galiza, Carlos Castilho Pais 307-317. V. Coda: 1. Programa de dinamización lingüística do SNL do Concello de Vigo, Marta Souto González 321-331.
Resumen:   Os capítulos e diferentes achegas que aquí se inclúen focalizan nalgúns aspectos paratradutivos como a política editorial e outros elementos que condicionan tanto a elaboración da tradución como a súa presentación, distribución, venda e posterior recepción. A política editorial é a que ten maior envergadura por se adentrar en case todos os ámbitos do proceso tradutor. A función tradutiva e a tradución como proceso e produto debe ser analizada tendo en conta o por que se traduce, sen esquecer o como se traduce. [Source: Editors]
Agradecimientos:   Abstract and Table of Contents supplied by Tamara Fernández Amosa (Programa de estructuración de unidades de investigación en humanidades e ciencias sociais, Xunta de Galicia).
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación