Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Modernización. Bretaña. Bretagne. Francia. Galicia. España. Poesía. Literatura. Género. Problema.
Autor:   Fernández Ocampo, Anxo
Año:   2002
Título:   A esperanza bretona. Á luz dos estudios de traducción [Britanny's hope. In the light of translation studies]
Lugar:   Santiago de Compostela
Editorial/Revista:   Sotelo Blanco
Páginas:   140
Idioma:   Gallego.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 8478244050.
Disponibilidad:   Alicante BG
Resumen:   A nosa proximidade co universo bretón non dependeu tanto do grao de semellanza cultural nin do determinismo histórico ou xeográfico coma da acción das institucións ó proxectarse alén do mar na busca da lexitimación. Proba dunha particular "Talasocracia" é a conformación dun Espacio Atlántico cruzado por textos e personaxes que foron sendo nacionalizados a poder de querelas intelectuais. [Source: Author]
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación