Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Legal. Pedagogía. Técnico. Género.
Autor:   Monzó Nebot, Esther
Año:   2001
Título:   Textos jurídics i traduccions: testimonis de coneixements i eines de formació per al traductor jurídic [Legal texts and legal translation: Witnesses to knowledge and training tools for legal translators]
Lugar:   http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/issue/archive
Editorial/Revista:   Revista de Llengua i Dret 36
Páginas:   23-40
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Artículo.
ISBN/ISSN/DOI:   ISSN: 20131453.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   En la formació de traductors jurídics, l'ús dels textos que produeixen els juristes permet que els futurs traductors coneguin una part molt important d'aquesta comunitat, ja que en aquests textos es testimonia la seva cultura per tal com tots els objectes culturalment definits estan impregnats de valors, actituds i coneixements. Es pretén atraure l'atenció sobre el fet que els textos especialitzats són parts cabdals de les comunitats especialitzades i que el traductor jurídic (específicament, el traductor jurídic d'anglès i català), com a mediador entre dues cultures jurídiques diferents, té unes exigències textuals pròpies que no es deriven dels textos originals, sinó de la funció del traductor en la societat. En conseqüència, esdevé necessari l'ús de traduccions en la formació perquè aquest pugui accedir al comportament textual dels seus propis models de conducta, els traductors professionals. [Source: Author]
Comentarios:   The Revista de Llengua i Dret is published by the Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Impacto:   1i- Conde Ruano, José Tomás. 2014. 5771cit
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación