Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Interpretación. Investigación.
Autor:   Alonso Bacigalupe, Luis (ed)
Año:   2003
Título:   Investigación experimental en interpretación de linguas: primeiros pasos [Experimental investigation into language interpreting: first steps]
Lugar:   Vigo
Editorial/Revista:   Universidade de Vigo
Páginas:   156
Idioma:   Gallego.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 8481582506.
Colección:   Materiais lingüísticos, 3.
Disponibilidad:   Alicante BG
Índice:   1. Os estudios de interpretación na Universidade de Vigo (Luis Alonso Bacigalupe); 2. Escoita binaural vs monoural: resultados dun estudio experimental en interpretación simultánea (Paula Piñeiro Otero); 3. Linguaxe corporal e interpretación simultánea ¿son os intérpretes un reflexo do orador? (Marta Sineiro de Saa); 4. Diferencias entre interpretación consecutiva e interpretación simultánea: resultados dun estudio empírico. (Susana Trillo Masaguer); 5. A velocidade do discurso orixinal: un estudio empírico sobre a súa influencia no rendemento dos intérpretes (Nuria Comesaña Losada); 6. Estudio empírico sobre os acentos dos oradores e a súa influencia na interpretación simultánea (Sandra Lorenzo Vázquez); 7. Dificultades sintácticas na interpretación simultánea: resultado dun estudio experimental (Marifé Fariñas Rivas); 8. Secuenciación na aprendizaxe da interpretación: ¿consecutiva antes que simultánea? (Paula Alonso Lamas).
Resumen:   Este volume ten como obxectivo achegarlles aos lectores interesados no ámbito da tradución e interpretación algunhas das novas tendencias investigadoras desenvolvidas no campo da interpretación simultánea. O seu contido inscríbese nas contribucións ao ensino e á profesión do intérprete, e mesmo serve para dar a coñecer o traballo realizado por un grupo de investigadoras no seu paso pola Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Baxter, Robert Neal. 2012. 4601cit; 2i- Pérez Fernández, Lucila María. 2019. 7957cit
Agradecimientos:   Record supplied by CIRIN - http://perso.wanadoo.fr/daniel.gile/
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación