Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Interpretación. Legal. Técnico. Género.
Autor:   Reijen, M.K.J.G. van den
Año:   2004
Título:   Tolk en taal in strafzaken [Interpreter and Language in Criminal Cases]
Lugar:   Dordrecht
Editorial/Revista:   Kluwer
Páginas:   68
Idioma:   Neerlandés.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 90130183119.
Resumen:   Vanwege de toegenomen internationalisering van de samenleving spelen tolken en vertalers een belangrijke rol in het rechtsverkeer. De beschikbaarheid en in het bijzonder de kwaliteit van de bijstand die zij verlenen, behoren in strafzaken tot de kern van de rechtsbescherming. Tolk en taal in strafzaken geeft een beschouwing over de positie en de rol van tolken in de verschillende fasen van de strafrechtspleging. Het biedt een overzicht van het geldende nationale en internationale recht, met uitgebreide jurisprudentie, en behandelt kritisch de praktische toepassing van dat recht. De uitgave bevat een beknopte bespreking van de achtergronden die de tolkenproblematiek inzichtelijk maakt en concrete aanbevelingen voor verbetering van de huidige situatie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de in de opsporing goed bekende, maar in de literatuur nagenoeg onbesproken taptolken. De opzet van het boek maakt het tot een zeer bruikbare gids voor de praktijk. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Krikke, Arend & Miran Besiktaslian. 2005. 325cit
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación