Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Doblaje. Audiovisual. Género. Lingüística. Cataluña. España.
Autor:   Izard Martínez, Natàlia
Año:   1999
Título:   Traducció audiovisual i creació de models de llengua en el sistema cultural català. Estudi de cas del doblatge d'Helena, quina canya! [Audiovisual translation and creation of language models in the Catalan cultural system. Case study of the dubbing of 'Helena, quina canya!']
Lugar:   Barcelona http://www.tdx.cat/handle/10803/7436;jsessionid=C04C127A5EA315D8283D5C9DB3168170
Editorial/Revista:   Universitat Pompeu Fabra
Páginas:   475
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Tesis.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 1003328706
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   Aquest treball està dividit en dues parts. La primera part descriu el marc teòric en què s'inscriu la investigació. I la segona, l'estudi de cas. El marc teòric el constitueix el capítol 2, "Text audiovisual i traducció". En aquest capítol començarem per analitzar el text audiovisual: quines són les seves característiques textuals, i en què difereix de o coincideix amb altres tipus de textos. A continuació, esbossarem el marc teòric traductològic que ens ha semblat més adient per a un estudi de traducció audiovisual. També farem un breu repàs de la bibliografia sobre traducció audiovisual. La finalitat del repàs bibliogràfic no és tal sols la d'establir l'estat de la qüestió, sinó explicar d'on vénen les idees que configuren el nostre model d'anàlisi. Finalment, farem un buidat dels conceptes traductològics que més han destacat els autors estudiats: tant en traductologia en general, com en traducció audiovisual en particular. [Source: Author]
Impacto:   1i- Agost Canós, Rosa. 2004. 1842cit; 2i- Agost Canós, Rosa. 2004. 1842cit; 3i- Bartrina, Francesca & Eva Espasa Borràs. 2005. 5914cit; 4i- Marco Borillo, Josep. 2008. 114cit; 5i- Barambones Zubiria, Josu; Raquel Merino Alvarez & Ibon Uribarri Zenekorta. 2012. 4638cit
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación