Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Teoría.
Autor:   Noia Campos, María Camiño (ed.)
Año:   1995
Título:   Actas do Primeiro simposio galego de traducción [Proceedings of the first Galician symposium on translation]
Lugar:   Santiago de Compostela
Editorial/Revista:   Asociación de Tradutores Galegos
Páginas:   152
Idioma:   Gallego. Portugués.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 8492067500.
Disponibilidad:   Alicante BG
Índice:   1. Problemas e técnicas da traducción literaria, Esther Benítez Eiroa 15-26; 2. Literatura e traducción: falsos e verdadeiros problemas, Américo Ferrari 27-42; 3. Métodos de ensino da traducción, Peter Newmark 43-50; 4. Formación de traductores e formación de redactores nos países bilingües, Albert Ribas Pujol 51-64; 5. A formaçao de traductores no ISLA: problemas teóricos e práticos, Maria F. Atunes Pina 65-72; 6. A traducción no proceso cara á normalización cultural de Galicia, V. Arias 73-80; 7. O ensino da lingua propia nos estudios de traducción, E. Clua 81-90; 8. A traducción do inglés ó galego, G. Constenla Bergueiro 91-98; 9. A traducción xurídico-administrativa en Galicia, X. García Cancela 99-108; 10. O ensino da lingua galega na licenciatura de Traducción e Interpretación, X. María Gómez Glemente 109-120; 11. Algúns problemas específicos da traducción doutras linguas románicas ó galego, X. Rodríguez Baixeras 121-126; 12. O obradoiro de traducción da Universidade de Oxford, John Rutherford 127-134; 13. A traducción en Euskadi, Josu Zabaleta 135-147.
Comentarios:   Proceedings of the conference held in Vigo (September 30 - October 2, 1993).
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación