Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Teoría. Profesión. Galicia. España.
Autor:   Varios autores. Various authors.
Año:   1995
Título:   Viceversa
Lugar:   http://tradutoresgalegos.com/viceversa.html
Editorial/Revista:   Asociación de Traductores Galegos - Universidade de Vigo
Idioma:   Gallego.
Tipo:   Revista.
ISBN/ISSN/DOI:   ISSN: 11358920.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   A revista Viceversa, dedicada a recoller traballos sobre a tradución en Galicia, comezou a publicarse no ano 1995 coa intención de encher un baleiro que existía nas nosas revistas científicas. Había pouco que se puxera en funcionamento a licenciatura de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo e a consolidación destes estudos era un feito evidente que demandaba unha publicación na que se puidese recoller, basicamente, a produción científica dos profesores dedicados ó ensino da tradución, a reflexión dos propios tradutores sobre o seu labor e unha serie de traballos que puidesen servir de axuda práctica ós estudantes de Tradución e Filoloxía Galega. Para isto pensouse nunha revista con seccións definidas: 1. Historia e teoría da tradución Publicáronse artigos orixinais de investigadores galegos e estranxeiros sobre historia e teoría da tradución. 2. Instrumenta As contribucións desta sección son eminentemente prácticas, orientadas á presentación de traballos sobre distintos temas: terminoloxía, fraseoloxía, ortografía técnica, comparación de linguas, etc. 3. Traducións xustificadas Os tradutores reflexionan sobre o proceso da tradución, partindo do seu propio labor. 4. Críticas e recensións Pretende recoller algunhas opinións sobre as traducións publicadas en galego e sobre libros, en calquera lingua, relacionados coa disciplina. 5. Informacións Congresos, reunións da FIT, etc. [Source: Editors]
Comentarios:   Publishing status:Extinct (1995-2014)
 
 
2001-2020 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación