Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Autor. Bertolt Brecht. 'Furcht und Elend des III. Reiches'. Alemania. Fraseología. Problema. Teatro. Literatura. Género.
Autor:   Lawick, Heike van
Año:   2006
Título:   Metàfora, fraseologia i traducció. Aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht [Metaphor, phraseology and translation. Application to the somatisms in a play by Bertolt Brecht]
Lugar:   Aachen
Editorial/Revista:   Shaker Verlag
Páginas:   292
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9783832247782
Colección:   Revista D'Estudis Catalans, vol. 4
Disponibilidad:   Alicante BG
Resumen:   La traducció de metàfores lexicalitzades -o fraseologismes idiomàtics- planteja problemes a causa de la idiosincràsia que s'hi sol associar. Probablement per això, molts estudiosos s'hi han ocupat des d'un enfocament prescriptiu, tant si proposaven tècniques de traducció (els traductòlegs) com si tractaven d'establir equivalents interlingüístics (els lingüistes contrastius). El present llibre adopta un punt de vista descriptiu i respon a un objectiu bàsic: ser un instrument útil, de consulta, d'estudi i de treball, en especial per a traductors i per a professors i alumnes dels estudis de traducció i interpretació. Parteix de la lingüística cognitiva, per tal d'explicar tendències comunes en la formació de fraseologismes que es basen en metàfores conceptuals compartides. Així mateix destaca criteris formals semblants en les llengües estudiades, que permeten agrupar els diversos tipus d'unitat fraseològica en unes classificacions que s'il.lustren amb exemples de totes elles. La traducció d'aquestes unitats es discuteix des dels punts de vista contrastiu i traductològic, enfocaments que s'adopten en les dues anàlisis aplicades a diverses traduccions de l'obra 'Furcht und Elend des III. Reiches', de Brecht. D'aquesta manera, es vol acarar els professionals actuals o futurs de la traducció amb un seguit d'opcions i casos concrets, habituals en la seva tasca, on es presenten de manera contínua dificultats de translació de metàfores i fraseologismes d'una llengua a una altra. Per tal de reforçar el vessant utilitari del llibre, s'ha elaborat un índex fraseològic que funciona com un diccionari de consultes per a resoldre determinats dubtes, a la vista dels textos estudiats. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Marco Borillo, Josep. 2008. 114cit; 2i- Marco Borillo, Josep. 2008. 1878cit; 3i- Marco Borillo, Josep. 2009. 3145cit; 4i- Verdegal Cerezo, Joan Manuel. 2012. 4645cit
Agradecimientos:   Record supplied by Roxana Antochi (March, 2009).
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación