Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Teoría.
Autor:   Fontcuberta i Gel, Joan
Año:   2008
Título:   Tots els colors del camaleo: un assaig sobre la traduccio [All the colours of the chameleon: an essay on translation]
Lugar:   Tarragona
Editorial/Revista:   Arola
Páginas:   152
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788492408115.
Disponibilidad:   Alicante BG
Resumen:   La traducció ha estat des de fa mil lennis un dels procediments més importants, per ventura el més important, per a la propagació de la cultura, per a la creació i el desenvolupament de noves literatures i per a lí enriquiment de les llengües emprades per a traduir. I no amb ànim de fer història, ans més aviat per provar amb un granet de sorra dí entendre una mica més aquest ofici, un dels més difficiles mais exaltants, goso introduir-hi un nou element o, si es vol una nova matisació i, a tall de metàfora, dir que el traductor és o fa de camaleó. En efecte, com és sabut, aquest rèptil saure té la propietat de canviar de color segons el medi en què es troba, és a dir, dí adaptar-se a cada situació. I no és, pregunto, la característica principal de tota traducció la dí adaptar-se cada vegada al texto original que el traductor té al davant i fer-se íl seu? Les pàgines que vénen a continuació pretenen ser un recull de reflexions al voltant de la traducció. No són un assaig teòric, si no és que considerem que tot professional de qualsevol camp es va elaborant una teoria pròpia al llarg dí anys dí exercici professional. [Source: Author]
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación