Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Legal. Técnico. Género.
Autor:   Monzó Nebot, Esther (ed.)
Año:   2005
Título:   Noves recerques en traducció jurídica [Latest Research in Legal Translation]
Lugar:   http://www.lextra.uji.es/papers/index.htm
Editorial/Revista:   Papers Lextra 1
Páginas:   100
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Monografía.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Índice:   1. Propostes de recerca en traducció jurídica: camins per construir, Esther Monzó; 2. Breu resum de principis bàsics sobre traducció jurídica, Elena Ferran; 3. La percepció del camp de la traducció jurada per part de l'estudiantat de Dret de la Universitat Jaume I, Lourdes Pascual; 4. La traducció de la terminologia legal en la pel·lícula Saving Grace, Carmen Bestué; 5. Recursos en línia per a la traducció jurídica, Joana Matturro; 6. La traducció a l'anglès de la legislació civil catalana, Lluís Baixauli; 7. El prestigi de la intèrpret, Laura Vicente; 8. Traductors i intèrprets SAUJI. Una associació per a tots els públics, Antoni Llorente Ferreres.
Resumen:   En aquest primer número s'apleguen treballs d'iniciació i d'incitació. Les dues primeres contribucions tenen per objectiu suggerir vies de recerca i pràctica en l'àmbit de la traducció jurídica. La resta de treballs són contribucions que pretenen iniciar una recerca i proposar estudis novedosos. Les autores i autors són estudiants de l'últim curs de la Llicenciatura de Traducció i Interpretació o estudiants de doctorat i participen en aquest volum a causa de la qualitat dels respectius treballs, que han sintetitzat en els seus articles. Com es pot apreciar, les distintes contribucions procedeixen majoritàriament, en aquest cas, de la Universitat Jaume I, atès que és la institució coordinadora del primer número, però s'hi troben també representants de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Source: Editor]
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación