Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Suecia. Literatura. Género.
Autor:   Kleberg, Lars (ed.)
Año:   1998
Título:   Med andra ord. Texter om litterär översättning [In other words. Texts on literary translation]
Lugar:   Stockholm
Editorial/Revista:   Natur och cultur
Páginas:   349
Idioma:   Sueco.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9789127120983.
Resumen:   Gär det att översätta litteratur? Ska översättarens arbete synas eller vara omärkligt? Sädana frägor har i alla tider ställts när skönlitterära texter ska överföras frän ett spräk till ett annat. I Med andra ord presenteras ett urval centrala texter om den litterära översättningens förutsättningar och kulturella betydelse. Översättningens konst belyses och kommenteras i många olika exempel. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Tegelberg, Elisabeth. 2011. 4279cit
Agradecimientos:   Record supplied by Roxana Antochi (December, 2011).
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación