Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Autor. Homero. Homer. Carles Riba. Obra. 'Iliada'. 'Iliad'. Grecia. Cataluña. España. Poesía. Literatura. Género.
Autor:   Riba, Carles
Año:   1948
Título:   “Nota preliminar a una segona traducció de L'Odissea” [Preliminary note to a second translation of The Odyssey]
Lugar:   Barcelona https://parles.upf.edu/llocs/liteca/biblioteca-uns-mots-del-traductor-dins-lodissea-dhomer http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/issue/archive
Editorial/Revista:   Edicions 62
Páginas:   11-17
Idioma:   Catalán. Portugués.
Tipo:   Capítulo. Artículo.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   És sabut amb quina alternativa es troba el traductor d'un gran poema clàssic: o limitar-se a mostrar-lo de lluny o esforçar-se a ferlo present. En tots dos casos, és inevitable que perilli algun preciós element de l'original. En el primer, la immediatesa (entengui's bé que no diem la facilitat): sense ella, la poesia serà suggerida, explicada, no precisament viva en el seu miracle. En el segon, el traductor imitarà. Més que en el públic del seu poeta, distant segles amunt, pensarà en el seu propi; atent a ell, que li és davant, emprarà les seves fórmules expressives, s'adaptarà a les seves habituds d'imaginació, cercarà els efectes a què és més sensible, li farà fer, en suma, la il·lusió que és per a ell que fou originàriament creat el poema. Però la poesia, llavors, serà substituïda, no traslladada; rompuda la dura, divina unitat de l'obra, el contingut anirà per una banda, més o menys respectat, i de vegades, si així ho vol la moda, esquematitzat com teòricament ho fou en la primera idea del poeta; i per altra banda anirà la forma, l'externa i fins la interna, a totes les conseqüències del que pugui o del que no pugui com a poeta el traductor. [Source: Author]
Comentarios:   In: Homer. 'L'Odissea. Novamente traduzida em versos catalães por Carles Riba ornada com gravação sobre madeira por E.- L. Ricart.' Reprinted in Carles Riba. 1986. Obres Completes/3. Crítica, 2. Barcelona: Edicions 62, pp. 224-231. Also reprinted in: Bacardí Tomàs, Montserrat; Joan Fontcuberta i Gel & Francesc Parcerisas (eds.) 1998. Cent anys de traducció al català (1891-1990). Antologia. Vic: Eumo Editorial. pp. 139-145. Also available at: http://parles.upf.edu/llocs/parles2/?q=node/150 Catalan text and Portuguese version by Pere Comellas as "'Uns mots del traductor' a l'Odissea d'Homer / "Umas palavras do tradutor" à Odisseia de Homero", in Scientia Traductionis 10 (2011), pp. 54-67.
Impacto:   1i- Pérez Cristóbal, Enrique. 2011. 4555cit
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación