Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Interpretación. Pedagogía.
Autor:   Janikowski, Przemyslaw (ed.)
Año:   2012
Título:   Tlumaczenie ustne — teoria, praktyka, dydaktyka 2. Stare problemy, nowe metody [The Theory, practice and teaching of interpreting. Old problems, new solutions]
Lugar:   Czestochowa
Editorial/Revista:   Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Lingwistycznej.
Páginas:   303
Idioma:   Polaco. https://www.academia.edu/4796892/Tlumaczenie_ustne_-_teoria_praktyka_dydaktyka_2_Stare_problemy_nowe_metody
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788361425342.
Colección:   Tlumaczenie ustne — teoria, praktyka, dydaktyka, 2
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Índice:   1. Katarzyna Tymoszuk: Tlumaczenie kabinowe przedmiotem badan jakosciowych – wybrane metody badawcze; 2. Justyna Woroch: Analiza wybranych przeformulowan wewnatrzjezykowych wyjasniajacych oraz ich tlumaczen symultanicznych; 3. Katarzyna Holewik: Zlozonosc rol i kompetencje tlumacza srodowiskowego w kontekscie wybranych propozycji badawczych; 4. Joanna Nawacka: Tlumaczenie ustne w sytuacji kryzysowej w ujeciu kognitywnym – przyczynek do dyskusji; 5. Magdalena Bartlomiejczyk Bezstronnosc tlumacza konferencyjnego – fakt czy fikcja?; 6. Ewa Gumul: Tlumacz o ograniczeniach. Z uwag retrospektywnych tlumaczy symultanicznych; 7. Paula Gorszczynska: Nieoczywisty potencjal tlumaczenia a vista; 8. Karolina Nartowska: Tlumacz sadowy: prawnik, psychiatra, rez.yser czy aktor?; 9. Artur Dariusz Kubacki: Analiza bledow popelnianych w czesci ustnej egzaminu panstwowego na tlumacza przysieglego; 10. Hanka Blaszkowska: Tlumaczenie bez przygotowania – bez przygotowania? Rola i miejsce tlumaczenia a vista w dydaktyce translacji w ksztalceniu tlumaczy jezyka niemieckiego w Polsce; 11. Agnieszka Chmiel, Maria Tymczynska, Sabine Braun, Catherine Slater: Ksztalcenie kooperatywne i sytuacyjne metoda; projektów: zastosowanie wirtualnego srodowiska IVY w szkoleniu tlumaczy ustnych; 12. Iwona Anna Ndiaye, Beata Jeglinska: Ksztalcenie tlumaczy ustnych na studiach podyplomowych w kontekscie wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji; 13. Magdalena Blaszak, Sylwia Sojda: Ksztalcenie kompetencji translatorskiej na studiach slowacystycznych; 14. Bogumil Gasek: Wielowyrazowe odtwarzalne jednostki jezyka w dydaktyce przekladu ustnego; 15. Mieczyslawa Materniak-Behrens: Zaburzenia intonacyjne a recepcja tekstu wyjsciowego w tlumaczeniu ustnym.
Resumen:   This second volume in the series peruses the whole scope of interpreting in all its types, research methods and applications. The internal organisation reflects the title and is divided into the most theoretical, the most didactic and the most applied with the obvious reservation that these divisions quite often get blurred. A hallmark of this volume in the series is its interdisciplinarity and creativity, with many authors adopting tools from other fields of study or proposing interesting combinations of more traditional paradigms in the spirit of triangulation. In terms of interpreting methods the recent growth of interest in community interpreting is reflected in the number of chapters devoted to it, but interestingly also quite a few authors wrote about a vista (perhaps due to its strong position in Poland as part of the sworn translation certificate examination). [Source: Editor]
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación