Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Pedagogía.
Autor:   Poel, Chris Van de & Winnibert Segers (eds.)
Año:   2010
Título:   Tolk- en vertaalcompetentie. Onderwijs- en toetsvormen [Competence in interpreting and translating. Teaching and assessment methods]
Lugar:   Leuven et Den Haag
Editorial/Revista:   Acco
Páginas:   168
Idioma:   Neerlandés.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9789033479410.
Resumen:   Het begrip competentie, dat in steeds meer domeinen wordt gehanteerd, is ook in de vorming en professionalisering van tolken en vertalers in korte tijd toonaangevend geworden. Tolk- en vertaalcompetentie biedt een forum aan verscheidene deskundigen die bereid werden bevonden hun methodes, ervaringen, inzichten op dit gebied uiteen te zetten. Allen zijn verbonden aan tolk- en vertaalinstituten in België en Nederland. De bijdragen hebben onder meer betrekking op conferentietolken, fraseologische competentie, het werkgeheugen van de tolk, de Europese norm voor vertaaldiensten, wetenschappelijke vertaling en het vertalen van metaforen. Het boek, waarin tolk- en vertaalcompetentie vanuit didactische, professionele en wetenschappelijke invalshoeken worden benaderd, is bedoeld voor docenten, studenten, tolken en vertalers. Het vormt het vervolg op Vertalingen objectief evalueren. [Source: Publisher]
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación