Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Comunitaria. Interpretación. Galicia. España.
Autor:   Pozo Triviño, María Isabel del & Elisa Gómez López
Año:   2012
Título:   Tradución e interpretación nos servizos públicos e asistenciais de Galicia. Primeiros pasos en investigación [Translation and interpreting for the public services in Galicia. First steps in research]
Lugar:   Vigo
Editorial/Revista:   Universidade de Vigo
Páginas:   201
Idioma:   Gallego.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788481585551.
Colección:   Serie Humanidades e Ciencias Xurídico-Sociais.
Disponibilidad:   Alicante BG
Índice:   1. Novo mapa sociodemográfico e lingüístico de España e Galicia; 2. Situación da tradución e interpretación nos xulgados de Galicia; 3. A interpretación no ámbito policial; 4. A interpretación nas notarías; 5. A interpretación nos servizos sanitarios; 6. A interpretación en ONG.
Resumen:   Durante os últimos vinte anos a presenza de estranxeiros en España, e tamén en Galicia, creceu enormemente e polo tanto xurdiu a necesidade de comunicación entre os fornecedores de servizos públicos e os usuarios dos mesmos que non falan as linguas oficiais do Estado español. Ante esta nova realidade, nace o volume Tradución e Interpretación nos servizos públicos e asistenciais de Galicia. Primeiros pasos en investigación como o primeiro estudo empírico que se fai na nosa Comunidade Autónoma sobre a tradución e a interpretación nos diferentes ámbitos dos servizos públicos e asistencias galegos (xudicial, policial, notarial, sociosanitario e ONG). [Source: Authors]
Impacto:   1i- Ugarte i Ballester, Xus. 2013. Review in: Quaderns 20, pp. 301-303; 2i- Ugarte Ballester, Xus. 2015. Review in: FITISPos International Journal 2, pp. 153-155
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación