Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Teoría. Manual. Pedagogía.
Autor:   Pavlovic, Natasa
Año:   2015
Título:   Uvod u teorije prevodenja [Introduction to Translation Theories]
Lugar:   Zagreb
Editorial/Revista:   Leykam International
Páginas:   354
Idioma:   Serbocroata.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9789533400228.
Resumen:   Rasprave o prevodenju dokumentirane su još u anticko doba, a o prevodenju su tijekom stoljeca raspravljala brojna velika imena od sv. Jeronima i Cicerona do Luthera, Goethea i Nabokova. Medutim, sve donedavno radilo se o sporadicnom bavljenju temom prevodenja, a ne o zaokruženoj znanstvenoj disciplini. Tek sredinom 20. stoljeca javljaju se nastojanja da se utemelji posebna znanstvena disciplina kojoj bi predmet proucavanja bilo prevodenje. Tako se proteklih desetljeca znanost o prevodenju razvila u zasebnu (inter)disciplinu s brojnim pristupima, teorijama i paradigmama. U meduvremenu je i prevoditeljska praksa razvojem tehnologije doživjela korjenite promjene koje iziskuju dodatne prevoditeljske kompetencije i pozivaju na novo promišljanje prevodenja. Ova je knjiga svojim pregledom glavnih suvremenih pristupa, od kojih svaki citatelju donosi neki novi uvid u kompleksni fenomen prevodenja, zamišljena kao uvod u to zanimljivo i plodno podrucje. Cilj joj je potaknuti citatelja na razmišljanje o razlicitim nacinima na koje se prijevodi, prevodenje i prevoditelji mogu promatrati u suvremenome svijetu. Zbog svoje bi preglednosti i pristupacnosti ova knjiga mogla poslužiti svim nastavnicima i studentima u bilo kojem prevoditeljskom kolegiju, neovisno o jezicnoj kombinaciji, ali i prevoditeljima te svima ostalima koje prevodenje zanima bilo iz strucne bilo iz znanstvene perspektive. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Kucis, Vlasta & Simona Majhenic. 2018. 7599cit
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación