Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Infantil. Literatura. Género. Alemania. País Vasco. España.
Autor:   Zubillaga Gómez, Naroa
Año:   2013
Título:   Alemanetik euskaratutako haur- eta gazte-literatura: zuzeneko nahiz zeharkako itzulpenen azterketa corpus baten bidez / Übersetzung deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur ins Baskische: Vergleich direkter und indirekter Übersetzungen mithilfe eines
Lugar:   Vitoria
https://addi.ehu.es/handle/10810/12431
Editorial/Revista:   Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Páginas:   592 (Basque) / 117 (German)
Idioma:   Vasco. Alemán.
Tipo:   Tesis.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788498608670.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Resumen:   Tesiak alemanetik euskaratutako haur- eta gazte-literatura du aztergai, beraz, bi ikergai batzen dira: haur- eta gazte-literatura generoa, batetik eta, alemana/euskara hizkuntza-konbinazioa, bestetik. Arreta berezia eskaini zaio zuzeneko itzulpenen eta zeharkakoen artean egon daitekeen aldea aztertzeari. Izan ere, euskararako itzulpenak zeharka egin izan dira eta egiten dira askotan, hau da, gaztelania zubi-hizkuntza gisa erabilita. Lana egiteko, katalogo bat osatu dugu, alemanetik euskaratu diren haur- eta gazte-literaturako lanak bildu nahian, eta katalogo horretatik corpus bat aukeratu dugu. Corpus digitala da osatu duguna, eta haren bidez azterketa zehatzagoa burutu ahal izan dugu, zuzenean eta zeharka egindako itzulpenen arteko aldea aztertzeko. Zehazki, honako hauek dira corpusean aztertu direnak: iseken eta madarikazioen itzulpena, eta ja nahiz eben/halt moduzko partikula alemanen itzulpena. Ezaugarri horiek aztertuta euskal HGL itzuliaren elkarrizketa fikzionatua ikertzeko saiakera egin dugu.Lanaren ondorio nagusietako bat izan da zuzenean egindako itzulpenak ere ¿erdi-zeharka¿ egiten direla maiz, euskarak gaztelaniarekiko duen harreman diglosikoa medio. [Source: Author]
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación