Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Medicina. Técnico. Género.
Autor:   Bot, Hanneke (ed.)
Año:   2013
Título:   Taalbarrières in de zorg. Over tolkenbeleid en tolken met beleid [Language barriers in health care. Interpreting policy and interpreting with care]
Lugar:   Assen
Editorial/Revista:   Van Gorcum
Páginas:   151
Idioma:   Neerlandés.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9789023246244.
Resumen:   Het boek, Taalbarrières in de zorg, beoogt de gevoeligheden rond ‘taal' te benoemen en te beschouwen en op basis daarvan een taalbeleid voor de gezondheidszorg te formuleren. In dit kader gaat het onder meer over: taal en taalvaardigheid, de emotionele en politieke betekenis van taal, het overbruggen van de taalkloof in een consult, tolk- en taalbeleid en de economische, ethische en praktische aspecten daarvan. Uiteraard is er volop aandacht voor de gespreksvoering zelf. De laatste hoofdstukken van het boek behandelen de inzet van tolken bij speciale doelgroepen: patiënten en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en kinderen die in een meertalige omgeving opgroeien. De epiloog is gewijd aan het begrip ‘cultuur' en de afwezigheid daarvan in dit boek. In de bijlagen vindt de lezer onder andere informatie over de wijze waarop een professionele tolk kan worden ingeschakeld. [Source: Author]
Impacto:   1i- Boe, Esther de. 2015. 6231cit
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación