Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Autor. William Shakespeare. Obra. 'Macbeth.' Josep Maria de Segarra. Reino Unido. Cataluña. España. Teatro. Literatura. Género.
Autor:   Palomo Berjaga, Vanessa
Año:   2016
Título:   Josep Maria de Sagarra, traductor de Macbeth: anàlisi i comparació amb l'original de Shakespeare i amb les traduccions franceses, castellanes i catalanes precedents [Josep Maria de Sagarra, translator of "Macbeth": analysis and comparison with Shakespeare
Lugar:   Barcelona
Editorial/Revista:   Universitat Pompeu Fabra
Páginas:   1275
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Tesis.
Resumen:   Aquesta tesi doctoral estudia la traducció de "Macbeth" (1959) que va fer Josep Maria de Sagarra. Les aportacions principals són les següents: 1) esbrinar les influències en la traducció de Sagarra de traductors francesos, castellans i catalans precedents (François-Victor Hugo, Maurice Maeterlinck, Magí Morera i Galícia, Luis Astrana Marín, Cebrià Montoliu, Diego Ruiz i Cèsar August Jordana) tot evidenciant les relacions nacionals i transnacionals que s’estableixen entre ells; 2) indicar quins són els trets característics del text de Sagarra comparant la seva traducció amb l’original de Shakespeare, tenint en compte tant les crítiques positives com negatives que han rebut les seves traduccions de les obres del dramaturg anglès; 3) determinar les aportacions de Sagarra respecte a les traduccions catalanes anteriors de "Macbeth"; 4) analitzar les similituds i diferències entre els tres estadis del text de Sagarra (manuscrit, edició de bibliòfil i edició d’Alpha); 5) determinar, gràcies a la troballa dels manuscrits, les dates de les traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra; i 6) proposar i aplicar un model de classificació per estudiar les similituds i diferències entre un text literari i la seva traducció i entre diferents traduccions literàries del mateix text. [Source: Author]
Agradecimientos:   Record supplied by the Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental (Universitat Autònoma de Barcelona).
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación