Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Autor. Cavafy. Kavafis. Marguerite Yourcenar. Grecia. Francia. Poesía. Literatura. Género.
Autor:   Gallart Sanfeliu, Montserrat
Año:   2009
Título:   Marguerite Yourcenar, traductora de Konstantinos Kavafis [Marguerite Yourcenar, Konstantinos Kavafis' translator]
Lugar:   Barcelona http://hdl.handle.net/10803/1741
Editorial/Revista:   Universitat de Barcelona
Páginas:   712
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Tesis.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788469411001.
Disponibilidad:   Acceso abierto.
Índice:   1. Aspectes a considerar a l'entorn de la paraula “traducció”; 2. La traducció davant del fet poètic; 3. Konstantinos Kavafis i el seu context socio-cultural; 4. Marguerite Yourcenar, la seva época i els seus àmbits de formació; 5. D'escriptures. Presentació de l'obra de K. Kavafis; 6. La pràctica traductiva de Yourcenar, Belle infidèle; 7. Per què Yourcenar decideix traduir Kavafis? Afinitats entre els dos escriptors; 8. Estudi de la Prèsentation Critique. Diferents edicions o lliuraments; 9. Estudi de la traducció. Anàlisi detallada del Corpu; 10. Resultat del procés d'anàlisi.
Resumen:   Aquesta tesi té com a objecte d'estudi la traducció que Marguerite Yourcenar va fer dels 154 poemes de l'editio princeps del poeta alexandrí, Konstantinos Kavafis. És el resultat d'un exercici de lectura aprofundida del corpus kavafià i d'algunes traduccions que se n'han fet, amb l'atenció centrada en la de l'escriptora belga. Pretén constituir la personal aportació als estudis de traducció literària, i és un exemple d'interès i d'empatia semblant al que motivà la versió que ens proposem tractar. [...] La finalitat del present estudi és múltiple. D'una banda, ens proposem determinar per què Marguerite Yourcenar -que no dominava el grec modern, sinó que s'havia de fer ajudar per a la comprensió d'aquesta llengua- va assumir la tasca d'anar a l'encontre d'un altre i a la recerca d'un projecte de comunicació; tractarem d'explicar com va realitzar la traducció dels poemes de Kavafis i de descobrir si veritablement la traductora Yourcenar va reeixir a transmetre als lectors francesos el singular univers poètic de Konstantinos Kavafis i en quina mesura ho va fer. Veurem com es posiciona ella davant d'aquest text, posició que pot ser diferent -o no- de l'adoptada en altres traduccions per ella abordades. Considerar el resultat del seu procés traductiu i el grau de funcionalitat d'aquesta reescriptura també forma part dels nostres objectius. I a més, a partir de la tria que l'escriptora va fer d'aquesta obra grega -que no creiem gens accidental- voldríem precisar els trets i elements que, des d'una perspectiva de gènere, Yourcenar traductora-escriptora podia tenir en comú amb Konstantinos Kavafis, així com l'aportació que la traducció dels poemes de l'alexandrí va representar en la seva pròpia creació literària posterior. Sobretot, intentarem de-mostrar que la feina d'un traductor-escriptor és diferent de la d'un només-traductor, en el sentit que aquest segon sol mantenir-se més a prop del text original que ha triat o que li ha estat encomanat, sobre el qual realitza -en el millor dels casos- una satisfactòria tasca filològica, mentre que, si un traductor és alhora -o sobretot- creador, té tendència a "escapar-se" del text primer, al qual demana, potser, que sigui el ressò d'ell mateix. [Source: Author]
Agradecimientos:   Record supplied by Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental (Universitat Autònoma de Barcelona).
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación