Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Legal. Técnico. Género. Pedagogía. Polaco. Francés.
Autor:   Solová, Regina
Año:   2013
Título:   Norma i praktyka w przekladzie tekstów skonwencjonalizowanych. Na materiale tlumaczen poswiadczonych z jezyka polskiego na jezyk francuski i z jezyka francuskiego na jezyk polski [Standards and Practice in Translating Conventionalized Texts on the Basis of Sworn Translations from Polish into French and from French into Polish]
Lugar:   Wroclaw
Editorial/Revista:   Atut
Páginas:   286
Idioma:   Polaco.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788374329132.
Resumen:   Monografia dotyczy norm obowiazujacych w przekladzie tekstów skonwencjonalizowanych, bedacych czestym przedmiotem tlumaczen poswiadczonych. Przedstawia z jednej strony normy preskryptywne, zawarte w publikacjach adresowanych do tlumaczy, oraz normy deskryptywne, okreslajace pewien standard (w sensie sredniej), który mozna odtworzyc na podstawie obserwacji regularnych wyborów tlumaczy. Analiza wyborów dokonywanych przez tlumaczy obejmuje autentyczne przeklady tekstów skonwencjonalizowanych (aktów stanu cywilnego, swiadectw, dyplomów, zaswiadczen o niekaralnosci, umów o prace, dokumentów samochodowych) z jezyka francuskiego i na jezyk francuski. Dotyczy sposobów traktowania wybranych elementów werbalnych (tytulów, terminów nacechowanych kulturowo, stereotypowych zdan), jak równiez elementów niewerbalnych (takich jak typografia, godlo panstwowe, pieczec). [Source: Publisher]
 
 
2001-2019 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación