Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Audiovisual. Doblaje. Inglés. Catalán. Corpus. Pragmática. Gramática. Registro. Documentación. Diccionarios. Género.
Autor:   Matamala, Anna
Año:   2008
Título:   Interjeccions i lexicografia. Anàlisi de les interjeccions d'un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica [Interjections and lexicography. An analysis of interjections in an audiovisual corpus and a proposal towards their lexicographic
Lugar:   Barcelona
Editorial/Revista:   Institut d'Estudis Catalans - Secció Filològica
Páginas:   472
Idioma:   Catalán.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788472839939.
Resumen:   Es tracta d’un estudi exhaustiu i minuciós d’una categoria gramatical, la interjecció, que ha estat tradicionalment menystinguda des del punt de vista lingüístic i també de la traducció. Una de les causes que expliquen aquesta situació és l’estreta relació que tenen aquestes peces amb l’oralitat. És per això que aquest estudi es basa en un corpus audiovisual de comèdies de situació originals i doblades, l’elaboració del qual constitueix en si mateix una de les innovacions i aportacions més destacades de l’obra. Matamala presenta una visió completa i integradora de les interjeccions des de tres vessants complementaris: el teòric, el descriptiu i l’aplicat. [Source: Helena Casas Tost]
Comentarios:   Based on author's Ph.D. thesis, 'Les interjeccions en un corpus audiovisual: descripció i representació lexicogràfica', submitted at the Universitat Pompeu Fabra in 2005.
Impacto:   1i- Romero Fresco, Pablo. 2008. Review in: Jostrans - The Journal of Specialised Translation 10, pp. 155-156; 2i- Baños Piñero, Rocío & Frederic Chaume Varela. 2009. 4185cit
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación