Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Técnico. Género. Pedagogía.
Autor:   Garrido Rodrigues, Carlos
Año:   2016
Título:   A traduçom do ensino e divulgaçom da ciência [Translating for the teaching and dissemination of science]
Lugar:   Vigo
Editorial/Revista:   Universidade de Vigo
Páginas:   450
Idioma:   Gallego.
Tipo:   Libro.
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9788481587135.
Colección:   Humanidades e Ciencias Xurídico-Sociais.
Índice:   1. Introduçom ao ensino e divulgaçom da ciência; 2. Pautas, problemas e estratégias da traduçom de textos destinados ao ensino e divulgaçom da ciência; 3. Modificaçons substanciais da traduçom de textos destinados ao ensino e divulgaçom da ciência.
Resumen:   A presente monografia tenciona explorar os fundamentos teóricos e metodológicos e traçar o perfil essencial de umha modalidade tradutiva que na atualidade se reveste de grande releváncia social: a traduçom de textos destinados ao ensino e divulgaçom da ciência, próprios da comunicaçom especializada extradisciplinar, na qual se incluem géneros textuais tam significativos como o manual didático, o artigo enciclopédico, o livro de divulgaçom, o artigo (jornalístico) divulgador e o documentário cinematográfico ou televisivo. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Río López, Cristina. 2017. Review in: Sendebar 28, pp. 297-300
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación