Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Miscelánea.
Autor:   Varios autores. Various authors.
Año:   1994
Título:   Filter. Tijdschrift over vertalen [Filter. A journal about translation]
Lugar:   Utrecht https://www.tijdschrift-filter.nl/
Editorial/Revista:   Vantilt
Idioma:   Neerlandés
Tipo:   Revista
ISBN/ISSN/DOI:   ISSN: 09299394.
Resumen:   Filter. Tijdschrift over vertalen is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel vertaling interesseert, voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners. Filter brengt belangrijke momenten uit de geschiedenis van het vertalen en tolken onder de aandacht, laat sleutelfiguren uit het veld uitgebreid aan het woord over hun werk en geeft ruimte aan theoretische beschouwingen. Filter stuurt aan op debatten en nodigt vertalers uit zich publiekelijk en expliciet uit te spreken over hun ideeën, ongeacht het domein waarbinnen zij vertalen, ongeacht hun vertaalgeloof of hun vertaalpolitieke positie. In de afgelopen twintig jaar is Filter uitgegroeid tot een podium dat niet meer valt weg te denken uit de wereld van het vertalen. [Source: Editors]
Comentarios:   Publishing status: Active.
 
 
2001-2020 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación