Departamento de
Traducción e Interpretación

BITRA. BIBLIOGRAFÍA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

 
Volver
 
Tema:   Literatura. Género.
Autor:   Tuna, Didem & Mesut Kuleli
Año:   2017
Título:   Çeviri Göstergebilimi Çerçevesinde Yazýnsal Çeviri Ýçin Bir Metin Çözümleme ve Karþýlaþtýrma Modeli [Analysis and comparison models for literary translation in the framework of the semiotics of translation]
Lugar:   Konya
Editorial/Revista:   Yayýnevi
Páginas:   272
Idioma:   Turco
Tipo:   Libro
ISBN/ISSN/DOI:   ISBN: 9789752475366.
Resumen:   Anlam arayisi kuskusuz hayatimizin en temel arayislarindan biri. Bu arayisi kendine baslica hedef olarak seçmis bir bilim dalinin olusturulacagi, yirminci yüzyilin basinda, modern dilbilimin kurucusu Isviçreli bilgin Ferdinand de Saussure tarafindan müjdeleniyor. Aslinda dil ve edebiyat alanindan çok daha önceleri tip ve askerlik alaninda ortaya çikmis olan göstergebilim giderek kapsama alanini genisletti ve bugün anlam tasiyan her türlü dizgeyi inceliyor. [Source: Publisher]
Impacto:   1i- Kasar, Sunduz Ozturk. 2020. 8098cit
 
 
2001-2021 Universidad de Alicante DOI: 10.14198/bitra
Comentarios o sugerencias
La versión española de esta página es obra de Javier Franco
Nueva búsqueda
European Society for Translation Studies Ministerio de Educación Ivitra : Institut Virtual Internacional de Traducció asociación ibérica de estudios de traducción e interpretación